Projektai

 

2015 – 2016 m. Lietuvos regionų bibliotekų asociacija, kartu su Utenos regiono bibliotekomis įgyvendina bibliotekininkų kvalifikacijos projektą „Atminties institucija – inovatyvi ugdymo erdvė jaunimui“. Projekto partneriai – VU Komunikacijos fakultetas, VšĮ Creativitas, UAB “Ženkliukų amatas”. Projektą rėmė LR Kultūros taryba.
Projekto tikslas – suaktyvinti jaunimo kultūrinį ugdymą, kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimą Utenos regiono bibliotekose suteikiant jų darbuotojams kompetencijų tikslingai naudoti pažangią veiklų sužaidybinimo praktiką.

Projekto tikslai:
• Suteikti bibliotekų darbuotojams žinių apie populiarius skaitmeninius vaizdo žaidimus ir jų galimybes, supažindinti su egzistuojančiais požiūriais ir žaidimų naudojimo praktikomis.
• Išmokyti praktiškai organizuoti sužaidybintas kultūrines, kūrybines ir saviraiškos veiklas.
• Išugdyti teisingą požiūrį į skaitmeninių žaidimų potencialą ir galimas rizikas, išmokyti vertinti.
• Vadovaujant ekspertams organizuoti sužaidybintas veiklas bibliotekose pritraukiant jaunimą.
• Parengti metodines gaires ir rekomendacijas paviešinant sėkmingiausias dalyvių patirtis.
• Tikslingai panaudoti pasiekimų pripažinimo – atvirų skaitmeninių ženkliukų sistemas, kurios bibliotekose buvo įdiegtas pirmame projekto etape bei jau turimą kompiuterinę, mobilią ir judesio atpažinimo įrangą.

Projekto veiklos:
• Teoriniai mokymai bibliotekininkams sužaidybinimo sistemų ir atvirų skaitmeninių ženkliukų (angl. Open Badges) taikymo atminties institucijų veikloje tematika.
• Studijinė išvyka į Lenkijos, Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos bibliotekas, kurios sėkmingai taiko sužaidybinimo praktiką įgyvendindamos EIFL fondo inovacijų programos (www.eifl.net) remtus projektus.
• Praktinis sužaidybintos bei atvirus ženkliukus pasiekimų pripažinimui naudojančios sistemos kūrimas konkrečioje atminties institucijoje siekiant suaktyvinti menines ir kultūrines veiklas jaunimui.
• Pavyzdinių sužaidybintų veiklų įgyvendinimas regiono atminties institucijose.

2016 m., kartu su Utenos trečiojo amžiaus universitetu ir UAB „IT akademija“ įgyvendinamas projektas „Skaitmeninės atminties pamokos senjorams“.
Per aktualia atminties tematika ir technologijomis grįstą mokymąsi bei kūrybines veiklas paskatinti vyresnių žmonių mokymąsi visą gyvenimą, kultūrinę, meninę, kalbinę saviraišką, sumažinti informacinę ir skaitmeninę atskirtį, sustiprinti jų integraciją realiose ir virtualiose bendruomenėse,

Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti 300 val. trukmės mokymus ir kūrybinės saviraiškos veiklas senjorams pagal 9 istorinės ir kultūrinės atminties sklaidos temas.
2. Motyvuoti vyresnio amžiaus žmones kūrybiškai saviraiškai parodant jiems prieinamus istorinės, kultūrinės, meninės bei kalbinės patirties ir atminties sklaidos būdus.
3. Praturtinti bibliotekų fondus bei lietuvišką interneto turinį skaitmenine vyresnės kartos atmintimi, skatinti vyresnės kartos atminties sklaidą skaitmeninėmis priemonėmis.

Projektas „Bibliotekų regionuose tarptinklinio bendradarbiavimo skatinimas diegiant inovatyvias paslaugas“ iš dalies paremtas LTKT ( 5200 Eur) , kurio tikslas yra suformuoti 10 asociacijos narių komandą, kuri ateityje generuos idėjas ir rengs projektus LRBA strateginiams tikslams įgyvendinti.

Tuo tikslu bus pravesti 40 valandų mokymai: projektų valdymo, komandos valdymo ir
motyvavimo, efektyvios komunikacijos projektuose pagrindai;

Du asociacijos nariai ( Valdybos sprendimu) dalyvaus bibliotekų inovacijų tarp tautinėje
konferencijoje NEXT LIBRARY ( Arhus biblioteka, Danija).

Naujos idėjos bus išplėtotos bendruose bibliotekų projektuose.