Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

LATLIT_logo_LIT_full_RGB

Projektas „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“

Keturiose Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose pradėti kurti švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrai. Šie centrai papildys ir išplės bibliotekų edukacines veiklas ir taps naujausių technologijų pažinimo vieta. Šeimos skaitmeninių veiklų centrų tinklas kuriamas įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“/Network-DigiHubs (Nr. LLI-089).

Naujo lygio paslaugos, kuomet geriausia bibliotekų patirtis bus papildyta technologinėmis naujovėmis, bus kuriamos Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekose:

  • centruose bus įdiegtos virtualios realybės, robotų, 3D ir kitos naujausios technologijos;
  • bus sukurtos šioms technologijoms pritaikytas edukacinis turinys, aktualia kraštotyros tematika;
  • bus parengti instruktoriai, kurie technologijų žinias perteiks centrų lankytojams.

Projekto dėka žmonės bibliotekose atras galimybę susipažinti su mokslo naujovėmis ir jų taikymu, pajus kasdieniniame gyvenime teikiamą naudą, suaktyvės skaitmeninių kompetencijų ugdymas, bus mažinamas atotrūkis tarp technologijų kūrėjų ir vartotojų, pristatant mokslo pasiekimus visuomenei. Be to, centruose bus skatinama, kad įvairaus amžiaus žmonės, šeimos, mokytųsi drauge, būtų puoselėjami šeimos ryšiai ir vertybės

Projektą įgyvendina Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekos. Visas projekto biudžetas – 386 073,60 Eurų, Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 328 162,54 Eurų.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 kovo 1 – 2019 vasario 28.

Projekto partnerių kontaktai:

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, +370 838949156laimal@uvb.ltwww.uvb.lt

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, +370 385 52279,
direktore@zarasubiblioteka.lt,  www.zarasubiblioteka.lt

Latgalės centrinė biblioteka, +371 654 26613, jelena.sapkova@lcb.lvwww.lcb.lv

Preilių savivaldybė, +37165307320maruta.plivda@preili.lv,  www.preili.lv

Lietuvos regionų bibliotekų asociacija, +37038961606vida@uvb.ltwww.lrba.lt

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti asociacijos vadovė Vida garunkštytė tel. 8 389 61606, el. p.  vida@uvb.lt

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos regionų bibliotekų asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Susiję nuorodos: